6941603303 Σταϊκοπούλου 1, Ναύπλιο nickoreppas@gmail.com